Menu
Obec Lančov
ObecLančov

Změna poplatkových povinností od 1.1.2024 - více v sekci Poplatky

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je  projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokaricii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z registru řidičů
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
 • Výpis se seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Autorizovaná konverze dokumentů

Obecní úřad Lančov vydává výpisy z evidencí:

 • Pondělí  8.00-11.30 12.00-17.00   
 • Úterý  Zavřeno    
 • Středa  8.00-11.30 12.00-17.00   
 • Čtvrtek  8.00-11.30 12.00-15.00   
 • Pátek  8.00-11.30  

Výpis z obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku ČR může pořádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Výpis z živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může pořádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají trvalé bydliště v ČR. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, na základě úředně ověřené plné moci. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Správní poplatek za výpis z Rejstříku trestů činí 50,- Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)

Jde o ohlášení živnosti, ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Výpis z registru řidičů

Jedná se o ověřený výstup z registru řidičů, řidiči tak zjistí stav svého bodového konta. Při žádosti o výpis řidiči předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z tohoto seznamu je možné za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získávání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Tímto výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě:

 • identifikace provozovatele, nutné znát IČ organizace
 • identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolventního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu částkou 50,- Kč.

Žádost o zřízení datové schránky

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke komunikaci s orgány veřejné moci – její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Datová schránka není            e-mailová schránka, jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s celým úřadem.

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní obsluha Czech POINT elektronicky, vytiskne ji a předloží žadateli k podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. 

Opakované vydání přístupových údajů (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku), které stojí 200,- Kč).

Autorizovaná konverze dokumentů

Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby – zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny (datového úložiště), kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Autorizovaná konverze dokumentů je zpoplatněna částkou 30,- za stránku.

Pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
2
23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 22/15 °C
neděle 23. 6. zataženo 20/12 °C
pondělí 24. 6. jasno 22/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní zpravodajství

mobisys

Mohlo by Vás zajímat